Sorgmottagningen

Sorgmottagningen har gett stöd åt människor i sorg sedan 1985. Verksamheten drivs av Sjukvårdsföreningen för övre Norrmalm. Mottagningen erbjuder psykoterapeutiskt stöd till vuxna sörjande (från 18 år), som drabbats av förlust genom dödsfall. Sorgmottagningen tar emot sökanden från hela Stockholms län, men boende inom Norrmalm prioriteras enligt föreningens stadgar.

På mottagningen arbetar leg.psykoterapeuter med lång erfarenhet inom sorgrådgivning och sorgterapi. En konsultläkare är knuten till mottagningen. Verksamheten omfattas av gällande hälso- och sjukvårdslagstiftning

Den huvudsakliga inriktningen är individuella samtal men även parsamtal förekommer. Sorg efter traumatiska dödsfall prioriteras. Samtalskontakternas längd anpassas i möjligaste mån efter den sökandes behov.

Personer med allvarliga psykiska eller sociala problem och de med pågående missbruk har mottagningen inte resurser att ta emot.