Samtalsstöd i sorgen

Efter en svår förlust kan man behöva samtalsstöd för att bearbeta sorgen och hantera den nya livssituationen. Man kan behöva hjälp att se bakåt och minnas men också att se framåt och hoppas igen. Den personliga sorgen kan ingen annan bära, men den blir mindre tung när man får tala med någon. Personalen vid Sorgmottagningen har psykoterapikompetens och lång erfarenhet av sorgebearbetning och sorgterapi.

Vill du besöka mottagningen är du välkommen att ringa på någon av våra telefontider. Under samtalet ställer vi frågor för att se om vi kan vara till hjälp eller om du behöver annat stöd än det vi kan erbjuda.