Litteratur

Allmänt om sorg

Lars Björklund, Göran Gyllenswärd
”Vägar i sorgen”
Natur och Kultur, 2009

Marianne Davidsen-Nielsen, Nini Leick
”Den nödvändiga smärtan”
Almqvist & Wiksell, 1991

Lena Friblick, Elin Sandow
”Dagen då döden kom – och livet som följde därefter”
Xenofilia, 2011

Gurli Fyhr
”Hur man möter människor i sorg”
Natur och Kultur, 2004

Agneta Grimby, Åsa K. Johansson
"Handbok om sorg"

Eva Håkansson
”Vägar genom sorg”
CeFAM Kris-& katastrofpsykologi, 1998

Barbro Lennéer-Axelson
”Förluster – om sorg och livsomställning”
Natur och Kultur, 2010

Ann-Kristin Lundmark
”Sorgens olika ansikten”
Columbus, 2007

Patrik Hagman
"Sorgens gåva är en vidgad blick"

Lina Brustad
"Humlesäcken"

Förlust av partner

Julian Barnes
”Livslägen”
Forum, 2014

Joan Didion
”Ett år av magiskt tänkande”
Atlas, 2005

Malin Lagerlöf
”Dagbok från ditt försvinnande”
W&W, 2016

Bodil Malmsten
”Det här är hjärtat”
Albert Bonniers Förlag, 2015

Joyce Carol Oates
”Änkans bok”
Albert Bonniers Förlag, 2011

Cyndee Peters
Timme för timme, dag för dag – min väg genom sorgen.”
Trevi, 1988

Förlust av förälder

Liselotte J. Andersson, Tore Hagman
”När du en gång är borta – om att förlora föräldrar”
Gullers Förlag, 2008

Annika Borg
”Inga fler dagar inom parantes – om livet, döden och sorgen”
LevNu Wahlström & Widstrand, 2007

Steinar Ekvik
”När gamla föräldrar dör”
Verbum, 2000

Alex Schulman
”Skynda att älska”
Forum, 2009

Johanna Tydell
”I taket lyser stjärnorna”
Natur och Kultur, 2003

Andreas Hasselberg, Vera Mulder
"Himmlen suger"

Jennie Persson, Elin Lindell.
"I mitt hjärta finns du kvar"


Förlust av syskon

Peter Pohl, Kinna Geith
“Jag saknar dig, jag saknar dig”
Rabèn & Sjögren, 1997

T.J. Wray
”Surviving the Death of a Sibling”
Three Rivers Press, 2003

Förlust av barn

Marie Darrieussecq
”Tom är död”
Norstedts, 2009

Gösta Karf
”För levande och döda – om att bearbeta sorg”
Cordia, 2005

Iris Kihlman
”Hela sorgen”
Sellin & partner, 1998.

Jeanette Neij
”Medan körsbärsträden blommar”
MBM förlag, 2013

Ingela Rådestad
”När möte blir avsked. Om att sörja ett mycket litet barn.”
Almqvist & Wiksell, 1992

Malin Sävstam
”När livet stannar”
Albert Bonniers Förlag, 2007

Sorg hos barn

Mia Berg
”Jag också"
"Dödsviktigt!”
Mia Berg, 2012

Ken Chesterson
”När en förälder plötsligt dör – att hjälpa barn genom trauma och sorg”
Insidan, 2011

Elisabeth Cleve
”En stor och en liten är borta”
Wahlström & Widstrand, 2002

Atle Dyregrov
”Sorg hos barn. En handledning för vuxna.”
Studentlitteratur, 2007

Steinar Ekvik
”Tysta tårar”
Verbum, 1996

Maria Farm
”Sorgboken”
Rabén&Sjögren, 2012

Göran Gyllenswärd
”Sorg finns”
Rädda Barnen, 1999

Göran Gyllenswärd, Lotta Polfeldt
”Aldrig i livet”
Rädda Barnen, 2001

Marie Rehnstam
”Barn som sörjer”
Verbum, 2012

Självmord

Solveig Böhle
”Någon blir kvar när en människa tar sitt liv”
Larson, 1990

Sanna Hagman
”Pappa tog sitt liv: om att gå vidare när det ofattbara händer”
Santérus Förlag, 2007

Trude Lorentzen
”Mysteriet mamma”
Ordfront, 2014

Christopher Lukas, Henry Seiden
”Silent Grief”
Jessica Kingsley Publishers, 2007

Margaretha Zandrén-Wigren, Peter Björk
”Tröstebok”
Columbus, 2009

Barnböcker

Gro Dahle, Svein Nyhus
”Roy”
Daidalos, 2009

Hasselberg, Andreas & Mulder, Vera
" Himmlen suger"

Ulf Nilsson, Eva Eriksson
“Alla döda små djur”
Bonnier Carlsen, 2006

Ulf Nilsson, Anna-Clara Tidholm
”Adjö, herr Muffin”
Bonnier Carlsen, 2002

Persson, Jenni & Lindell, Elin
" I mitt hjärta finns du kvar.

Saler, Karin & Backström, Siri Ahmed
" Dom som är kvar.

Ulf Stark, Anna Höglund
”Min syster är en ängel”
Alfabeta, 1996

Gunilla Stierngren
”Jordgubbspojken och Himmelspappan”
Argument Förlag, 2009

 

Länkar

För dig som är i sorg

1177 Vårdguiden
www.vardguiden.se

Svenska kyrkans sorgegrupper
www.stockholmsstift.se/sorg

Spädbarnsfonden
www.spadbarnsfonden.se

FEBE - Föreningen för föräldrar som har mist barn
www.febe.net

Randiga Huset
www.randigahuset.se

Sara Lodin - sammanställning av information om hjälp och stöd för unga sörjande
www.sorginfo.se

Vi som Mist någon Mitt I Livet
www.vimil.se

Riksorganisationen SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd
www.spes.se

Riksföreningen för anhöriga till våldsdödade
www.rav.se

För dig som arbetar professionellt med sorgbearbetning

ADEC, Association for Death Education and Counseling
www.adec.org

Cruse Bereavement Care
www.cruse.org.uk

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
www.ki.se/suicid