Om oss

Huvudman för Sorgmottagningen är Sjukvårdsföreningen för övre Norrmalm som är en ideell, allmännyttig förening.

Sjukvårdsföreningen för övre Norrmalm bildades år 1888 av Ebba Lind af Hageby, som donerade en del av sin förmögenhet till hjälp för mindre bemedlade, sjukdomsdrabbade familjer. Föreningen var den första i Sverige som erbjöd kostnadsfri sjukvård i hemmet.

Allt eftersom den offentliga sjukvården byggdes ut minskade behovet av föreningens insatser. År 1985 ändrades därför inriktningen till att ge psykologisk hjälp åt människor i sorg.

Föreningens styrelse, nämnden, har arbetsgivaransvar för Sorgmottagningen och ansvarar för verksamhetens övergripande inriktning, organisation och utveckling. Nämnden har även ansvar för att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning och de förordningar som fastställs av tillsynsmyndigheter.

Nuvarande ordförande i Sjukvårdsföreningen är Bo Vinnars, telefon: 072-888 22 23.