Avgifter / Gåvor

Samtalen är kostnadsfria för dem med låg inkomst och för övriga är avgiften 300: -/samtal.

Om din arbetsgivare står för kostnaden kontakta
Sorgmottagningen för information om avgift.

Sorgmottagningens fortsatta arbete är även beroende av donationer och bidrag.

Du är välkommen att stödja verksamheten med en gåva till Sjukvårdsföreningens BG 317-3622.
Gåvorna går till personalens utbildning och deltagande i internationella konferenser med inriktning mot sorg. 
Markera Din inbetalning med "Gåva".

Medlemskap:

Vi välkomnar nya medlemmar. Är du intresserad av Sjukvårdsföreningens verksamhet?
Vid eventuella frågor kontakta oss via info@sorgmottagningen.se

Årsavgiften är 100 kr och sätts in på BG 317-3622.
info@sorgmottagningen.se