Konsultation / Handledning

Vi erbjuder yrkesmässig handledning för arbetsgrupper och enskild personal som arbetar med patienter/anhöriga i kris och sorg. I handledning kan deltagarna lyfta fram frågor, undersöka och strukturera komplexa upplevelser, känslor och tankar i relation till patienten/anhöriga. Deltagaren ges också möjlighet att reflektera över sin egen roll i arbetsgruppen samt att dela erfarenheter med varandra.

Syftet med den yrkesmässiga handledningen är att öka den professionella kompetensen kring sorgereaktioner.